krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Ślubowanie aplikantów Izby Łódzkiej

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: przewodniczącej Komisji, sędzi Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr Jolanty Grzegorczyk, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego i prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Tomasza Zbrojewskiego, prokuratora Prokuratury Regionalnej Jerzego Ojrzyńskiego, adw. Łucji Malinowskiej oraz adw. Jarosława Macieja Trocińskiego.

Ślubowanie odebrał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi. Gratulując zdanego egzaminu, dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci będą kierować się wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura. Po uroczystym odczytaniu roty ślubowania, wykład okolicznościowy dotyczący misji Adwokatury i roli zawodu adwokata wygłosiła adw. Krystyna Skolecka-Kona.

Po wykładzie, adw. Sylwester Redeł, kierownik szkolenia aplikantów, zapoznał aplikantów z programem szkolenia. Szczególną uwagę zwrócił na aspekty etyczne wykonywania tego zawodu. Zgodnie z tradycją, podczas uroczystości wyróżniono aplikantów, którzy uzyskali najlepsze wyniki na egzaminie wstępnym. Byli to: apl. adw. Filip Jackowiak oraz apl. adw. Aleksandra Brzezińska.                   

Izba Adwokacka w Łodzi serdecznie wita nowe Koleżanki i nowych Kolegów!

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!