krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Spotkanie z radnymi

SPOTKANIE Z RADNYMI

 KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr  67/2015  z dnia 3 grudnia 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Niniejszym informuję Koleżanki i Kolegów, iż dzięki kol. adw. dr Maciejowi Rakowskiemu, w siedzibie ORA w Łodzi 14 grudnia o godzinie 18:00 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu budżetu Miasta Łodzi na 2016 rok, w których wezmą udział radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji do projektu budżetu Miasta, przy czym jako ważny samorząd zawodowy możemy przedstawić swoje postulaty (na przykład dotyczące powiększenia parkingu przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia czy kwestii związanych z koncepcją zagospodarowania płyty placu Dąbrowskiego przed Sądem Okręgowym w Łodzi).

Serdecznie zapraszam na spotkanie z radnymi Rady Miasta Łodzi.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                                     

ORA w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!