krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Aktualizacja danych kontaktowych

Przypominamy, że w celu prawidłowego przebiegu Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Łódzkiej na 23-24 stycznia 2021 r. w formule hybrydowej, koniecznym jest zweryfikowanie i uaktualnienie swoich danych kontaktowych tj.: adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego.

W tym celu należy wypełnić formularz: https://lodz.adwokatura.pl/potwierdzenie-adresu-e-mail-adwokat/w terminie do 15 stycznia 2021r.

Na wskazane adresy mailowe zostaną przesłane dane dostępu wraz z instrukcją logowania na platformie, na której zostanie przeprowadzone Zgromadzenie.

W przypadku braku aktualizacji dane dostępu wraz z instrukcją logowania zostaną przesłane na dotychczasowe adresy mailowe, którymi dysponuje biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – ze skutkiem ważnego doręczenia.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!