krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Ślubowanie aplikanckie 2021

Ze względu na zagrożenie epidemiczne tegoroczne ślubowanie aplikantów adwokackich Izby Łódzkiej odbyło się w innej formule niż dotychczas. Ślubujący wypowiedzieli słowa roty ślubowania aplikanckiego w kameralnych 5-osobowych grupkach, jedynie przed Dziekanem ORA w Łodzi adw. Jarosławem Z. Szymańskim, bez członków Rady oraz osób towarzyszących.

Po złożeniu ślubowania, do każdej grupy aplikantów, Dziekan zwrócił się z krótkim przekazem dotyczącym historii i tradycji Izby Adwokackiej w Łodzi, której nowi palestranci stają się spadkobiercami oraz kontynuatorami.

Dziekan, w swoim wystąpieniu podkreślał, że tradycja izby oraz etos zawodu są z jednej strony elementem tożsamości członków izby, a z drugiej szczególnym zobowiązaniem. Wspomniał również o roli zasad etyki zawodowej, która winna być busolą w wykonywaniu zawodu i jednocześnie tarczą. Przypomniał, że zawód adwokata jest zawodem wysokiego osobistego ryzyka prawnego. Dziekan prosił i apelował do aplikantów adwokackich o pielęgnowanie idei samorządności zawodowej, jako wartości demokratycznej życia publicznego oraz o pracę na rzecz samorządu adwokackiego, który ma służyć i być pomocny członkom palestry.

Na zakończenie krótkich spotkań Dziekan życzył ślubującym owocnej aplikacji adwokackiej.

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!