krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

KOMUNIKAT DZIEKANA Nr 1/2021 z dnia 9 stycznia 2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Niniejszym pragnę poinformować, że Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na posiedzeniu plenarnym w dniu 8 stycznia 2021r. podjęła uchwałę uzupełniającą uchwałę z dnia 25 listopada 2020r. w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Łodzi.

Konieczność uzupełnienia uchwały z dnia 25 listopada 2020r. była spowodowana uchwaleniem przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 19 grudnia 2020r. nowego Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, a także prośbami niektórych członków Izby o umożliwienie bezpośredniego udziału w obradach Zgromadzenia Izby w dniu 23 stycznia 2021r.

Uchwała z dnia 8 stycznia 2021r. poz. 3 pkt 4/1

I. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podejmuje uchwałę o zwołaniu i przeprowadzeniu Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby w dniach 23 – 24 stycznia 2021 r. z rozpoczęciem Zgromadzenia w dniu 23 stycznia 2020 o godzinie 10, w formie online wraz z głosowaniami uchwał zawartych w sprawozdaniu oraz innych uchwał przygotowanych przez Komisję Wnioskową Zgromadzenia (z bezpośrednim udziałem członków organów Izby, członków Prezydium Zgromadzenia, członków komisji, innych członków Izby Adwokackiej w Łodzi, na których obecność Dziekan ORA w Łodzi wyrazi zgodę i zaproszonych gości w jednym obiekcie – Centrum Kliniczno – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – ul Pomorska 251).
II. W części wyborczej tj. wyborów personalnych do organów Izby oraz delegatów na KZA w formie online,w dniu 24 stycznia 2021 r., pomiędzy godziną 11 a 14, z dodatkową możliwością oddania głosu online w trzech lokalizacjach: w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul. Wólczańskiej 199, a także w Sieradzu na terenie kancelarii adwokackich zlokalizowanych przy Al. Pokoju 6 i w Skierniewicach na terenie kancelarii adwokackich zlokalizowanych przy ul. Reymonta 31 lok.17 w tych samych godzinach.
III. w zakresie § 5 ust. 5
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczego w dniach 23-24 stycznia 2021 r. odbywać się będzie w trybie hybrydowym i będzie transmitowane za pomocą obrazu, dźwięku w systemie WZA-24. Do obsługi głosowań wyborczych będzie wykorzystany w systemie „Głosuj24”. Logowanie odbywać się będzie za pomocą indywidualnego hasła i loginu przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL
IV. w zakresie § 36 ust. 2
Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi postanawia o jednoczesnym przeprowadzeniu wyborów na stanowiska do organów oraz na delegatów na Zjazd w dniu 24 stycznia 2021 r.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!