krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Bal mistrzów sportu

BAL MISTRZÓW SPORTU

SZANOWNE KOLEŻANKI!

SZANOWNI KOLEDZY!

Komisja Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi

zaprasza na 

BAL MISTRZÓW SPORTU 

organizowany pod patronatem 

DZIEKANA ORA W ŁODZI 

który odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. w Hotelu „AGAT” w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 94. Bal rozpocznie się o godz. 21:00. Koszt uczestnictwa wynosi 99,- zł od osoby. 

Zgłoszeń i wpłat należy dokonywać do dnia 11 września 2015 r. w pokojach adwokackich w Sądach: Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz Sądzie Okręgowym w Łodzi, a także w siedzibie ORA w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 63 (Dział Księgowości) lub przesyłając e:mail z imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu na adres j.szczepaniak@dsj-legal.pl i dokonując wpłaty na rachunek bankowy ORA w Łodzi w PKO BP S.A. o numerze: 86 10203352 00001102 01915693 z dopiskiem „BAL MISTRZÓW SPORTU”. 

!!!LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!! 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o zgłaszanie kandydatur z grona adwokatów, komorników, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych i sędziów, którzy w roku 2014 wyróżnili się zdobytymi laurami sportowymi, celem dokonania wyboru: 

– Najlepszego Prawnika – Sportowca Roku 2014 

– Najlepszego Adwokata – Sportowca Roku 2014 

Zgłoszenia kandydatur należy przesyłać w terminie do dnia 15 września 2015 r. na adres e:mail j.szczepaniak@dsj-legal.pl z podaniem: nazwiska i imienia kandydata, wykonywanego przez kandydata zawodu, numeru telefonu kandydata oraz krótkim opisem osiągnięć sportowych kandydata w 2014 r.

Bliższych informacji udziela adwokat Jarosław Szczepaniak pod nr tel. 602124337.

!!!ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!!!

Adwokat
Jarosław Zdzisław Szymański
Adwokat
Jarosław Szczepaniak
Dziekan ORA
w Łodzi
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
Ogłoszenie - Bal Mistrzów Sportu
Ogłoszenie – Bal Mistrzów SportuWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!