krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

ACM_animacja-02

Czym jest mediacja?

Mediacja jest dobrowolną i poufną rozmową, w której uczestnicy będący w konflikcie dążą do osiągnięcia kompromisu. Proces ten odbywa się w obecności i z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora.

Najważniejszym atutem mediacji jest możliwość podjęcia przez strony dialogu o przyczynach konfliktu, ich źródle, sposobach rozwiązania sporu, a przede wszystkim zrozumieniu się wzajemnie przez strony. Co istotne wszystko realizuje się to w swobodnej, bezpiecznej i poufnej atmosferze. Rozmowa, sposoby poszukiwania rozwiązań są jak układanie puzzli z całą plejadą korzyści na teraz i na później. Z fragmentów, ze stanowisk stron, z ich propozycji rozwiązania sporu, a także oczekiwań co do kształtu ugody niczym z puzzli układa się duży obrazek. Nagle okazuje się, że z tych niewielkich elementów, można ułożyć coś, stworzyć spójną całość.

Podstawowym celem jest samodzielne wypracowanie przez strony konsensusu, a także akceptowanej i satysfakcjonującej obie strony ugody, która staje się skutecznym porozumieniem między nimi. Dzięki poszukiwaniu brakujących elementów ,,układanki” strony usprawniają wzajemną komunikację, mają możliwość określania własnych interesów i potrzeb. Nabierają także wiary we własne siły oraz przekonują się, jak wiele mogą zdziałać nie wchodząc w spór także na przyszłość. To wszystko pozwala zmienić pryzmat patrzenia na wiele spraw, które wcześniej urastały do rangi niemożliwych do rozwikłania problemów.

A zatem można powiedzieć – mediacja łagodzi obyczaje!