krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

witamy mediatora

Adwokatów-mediatorów zainteresowanych członkostwem w Adwokackim Centrum Mediacji w Łodzi prosimy o złożenie WNIOSKU O WPIS na listę członków.

Zgłoszenia należy dokonać w formie elektronicznej na adres email: kontakt@mediacjeadwokackie.pl

Niezbędnym warunkiem formalnym jest dyplom/certyfikat potwierdzający ukończenie tzw. kursu podstawowego uprawniającego do prowadzenia mediacji, odbytego zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów przyjętymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości albo dyplom studiów podyplomowych z zakresu mediacji.

Do wniosku NALEŻY dołączyć:

 • skan dyplomu/certyfikatu potwierdzającego odbycie kursu podstawowego

albo

 • skan dyplomu studiów podyplomowych z zakresu mediacji

 

Do wniosku można dołączyć:

 • zdjęcie (celem umieszczenia na stronie z listą mediatorów)

 

Poza warunkiem dotyczącym posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji członkiem Centrum może być adwokat, który łącznie spełnia następujące wymagania:

 1. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi, wykonującym zawód adwokata,
 2. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi, niewykonującym zawodu adwokata, pod warunkiem
  niewykonywania czynnie innego zawodu prawniczego,
 3. nie został zawieszony w prawach do wykonywania zawodu adwokata,
 4. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Dokumenty do pobrania:

 • FORMULARZ wniosku o wpis – LINK
 • STATUT ACM w Łodzi – LINK
 • STANDARDY szkolenia mediatorów – LINK

Działajmy wspólnie na rzecz propagowania idei mediacji!
Dołącz do Nas!

Pytania prosimy kierować na adres email: kontakt@mediacjeadwokackie.pl