krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

ACM_animacja-02

Zielone pokoje

W marcu 2019 roku organizacje zrzeszające mediatorów zawarły z Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi porozumienie dotyczące promocji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów oraz organizacji dyżurów mediatorów w tak zwanym zielonym pokoju.

Zielony pokój mieści się w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 piętro I pokój 107. Dyżury mediatorów odbywają się codziennie od godziny 9:00 do 14:30. Mediatorzy Adwokackiego Centrum Mediacji dyżurują w każdy czwartek.

Do zielonych pokoi na spotkanie informacyjne kierowane są strony, których sprawy zawisły przed sądem powszechnym.

Neutralny, bezstronny mediator w przyjaznej niesformalizowanej atmosferze wyjaśnia jakie korzyści płyną z mediacji, na czym ona polega, w jaki sposób skierować sprawę do mediacji i w jaki sposób wybrać mediatora z listy mediatorów stałych, która to lista prowadzona jest przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi. Osoby zainteresowane mogą wypełnić wniosek o skierowanie sprawy do mediacji, a także wybrać osobę mediatora. Do zielonego pokoju sprawy mogą być skierowane przez sędziów zarówno na posiedzeniach niejawnych jak i podczas rozprawy.

Do zielonego pokoju może wejść także każda osoba, która chce zasięgnąć informacji o mediacji bez skierowania Sądu.