krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

ADWOKAT NA WAKACJE – jakich reguł przestrzegać planując wypoczynek?

ADWOKAT NA WAKACJE – JAKICH REGUŁ PRZESTRZEGAĆ PLANUJĄC WYPOCZYNEK?

Planując wakacyjny wypoczynek warto poznać swoje prawa. Niestety niewiele osób wnikliwie czyta wszystkie postanowienia umowy, zanim ją podpisze. Często też nie mamy świadomości, że niektóre zapisy jakie biura podróży umieszczają w umowach są niezgodne z prawem. Co powinniśmy wiedzieć planując nasze wakacje?

Zanim podpiszemy umowę

Zapytajmy sprzedawcę o wszystkie składniki ceny, w szczególności zawarte ubezpieczenia, np.: na pokrycie kosztów leczenia, niebezpiecznych wypadków, od rezygnacji z imprezy, ubezpieczenie utraty, zniszczenia lub omyłkowego niedosłania  bagażu w miejsce przeznaczenia i inne ubezpieczenia na wypadek zdarzeń losowych lub uprawniania sportów – czy są ono dodatkowo płatne czy zawarte w pakiecie wyjazdu. Czy organizator jest pewny i czy kraj do którego chcemy jechać jest bezpieczny. Poznanie warunków zawieranej z biurem podróży umowy daje nam komfort i swobodę w podjęciu świadomej decyzji o zakupie imprezy turystycznej.

Najwięcej problemów może pojawić się w samej umowie biur podróży, które często stosują  postanowienia niedozwolone przez prawo. Najczęściej kwestionowane są ograniczania odpowiedzialności touroperatora w sytuacjach takich jak opóźnienie samolotu, czy zmiana hotelu. Pamiętajmy, że klauzule niedozwolone, które są stosowane przez przedsiębiorców we wzorcach umownych nie wiążą stron kontraktu, innymi słowy są nieważne z mocy prawa.

Nie dokonujmy zakupu, mając jakiekolwiek wątpliwości. Jeśli mamy podejrzenie, że organizator jest nierzetelny należy go sprawdzić. Prawo wymaga od biur podróży wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez marszałka danego województwa. Można dokonać sprawdzenia na www.turystyka.gov.pl.

Odstąpienie od umowy

Jeśli już dokonaliśmy zakupu wycieczki, ale z jakiś przyczyn chcemy odstąpić od umowy pamiętajmy prawo odstąpienia od umowy powoduje, że klient w takim wypadku powinien zapłacić tzw. odstępne. Wówczas  musimy być świadomi, że nie odzyskamy całej wpłaconej kwoty wycieczki, ponieważ organizatorowi imprezy turystycznej należy się wynagrodzenie za usługi, które już wykonał.

Reklamacja

Jeżeli mamy zastrzeżenia co do jakości usług organizatora naszego wypoczynku, możemy w terminie do 30 dni od momentu zakończenia imprezy turystycznej, złożyć reklamację. Reklamacja przysługuje niezależnie od tego, czy wycieczka została zakupiona z oferty standardowej, last minute, czy first minute, można ją złożyć osobiście lub przez profesjonalnego pełnomocnika. Podstawami do zgłoszenia zastrzeżeń mogą być niezgodność  imprezy z opisem oferty turystycznej i w konsekwencji zawartej przez nas umowy. W szczególności możemy domagać się obniżenia ceny wycieczki m.in. z powodu nocnego hałasu, brudnego pokoju, niesprawnej klimatyzacji, braku widoku na morze ( gdy za taki zapłaciliśmy), gorszego niż w umowie standardu hotelu czy zagubionego bagażu.

Istotnym elementem pisma reklamacyjnego jest określenie wysokości odszkodowania Przy oszacowaniu jego wysokości warto skorzystać z tabeli frankfurckiej, która zwyczajowo uznawana przez wielu przedsiębiorców turystycznych. W tabeli wskazana jest procentowa podstawa naliczenia zwrotu części sumy, jaką zapłaciliśmy za wycieczkę.  Jest ona dostępna na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [TABELA].

Organizator jest zobowiązany ustosunkować się pisemnie do wniesionej przez nas reklamacji w ciągu 30 dni. Jeśli tego nie zrobi w tym terminie, to uważa się, że uznaje reklamację za uzasadnioną.

Kiedy biuro ogłasza upadłość

Nie możemy być poszkodowani przez to, że biuro podróży ogłosiło upadłość przed wyjazdem albo w trakcie pobytu za granicą, art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz U z 2004r nr 223 poz 2268 z późniejszymi zmianami) chroni środki pieniężne wpłacone przez klientów organizatorowi imprezy turystycznej. Dlatego mamy prawo domagać się zwrotu równowartości kwoty jaką zapłaciliśmy za imprezę turystyczną.

Jeżeli mamy jakikolwiek problem z umową, doszło do upadku biura turystycznego, mamy problem ze złożeniem reklamacji i wyegzekwowaniem pieniędzy warto skorzystać z pmocy profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat rozwiąże nasze wątpliwości i pomoże w wyegzekwowaniu należności.

 

Opracowanie: adw. Ewa Stępniewicz-KwaśnyWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!