krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Członkowie Izby Łódzkiej

CZŁONKOWIE IZBY ŁÓDZKIEJ

 KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr 56/2015  z dnia 16 października 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Mam przyjemność powiadomić, iż w wyborach parlamentarnych do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 25 października 2015 r., kandydują Koleżanki i Koledzy adwokaci, członkowie Izby Łódzkiej.

Wyrażam przekonanie, iż aktywność publiczna adwokatów jest zjawiskiem wybitnie pożądanym zarówno ze względu na interes społeczny, jak również pozycję samej Adwokatury. Brak prawników, w tym również adwokatów, w Parlamencie, jest jednym z istotniejszych powodów złej jakości prawa.

Z powyższych względów, powinnością Dziekana ORA w Łodzi jest poinformowanie członków Izby Adwokackiej w Łodzi o kandydowaniu w wyborach parlamentarnych Naszych Koleżanek i Kolegów.

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 25 października 2015 r. kandydują:

adw. Cezary Grabarczyk
KW Platforma Obywatelska RP, OW nr 9 (Łódź), poz. 2

adw. Sławoierz Janiszewski
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, OW nr 11 (Sieradz), poz. 9

adw. Piotr Pszczółkowski
KW Prawo i Sprawiedliwość, OW nr 9 (Łódź), poz. 3


adw. dr Maciej Rakowski
KW Zjednoczona Lewica (SLD+TR+PPS+UP+Zieloni), OW nr 9 (Łódź), poz. 6

adw. Adam Rogala-Lewicki
KW Nowoczesna Ryszarda Petru, OW nr 11 (Sieradz), poz. 1

adw. Agata Stacewicz
KW Nowoczesna Ryszarda Petru, OW nr 9 (Łódź), poz. 6

adw. Marta Stasiak
KW Platforma Obywatelska RP, OW nr 9 (Łódź), poz. 13

adw. Natalia Szałamacha
KW Nowoczesna Ryszarda Petru, OW nr 9 (Łódź), poz. 11

Do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 25 października 2015 r. kandyduje

adw. Krzysztof Kwiecień
KW Polskie Stronnictwo Ludowe, OW nr 24 (obszar powiatu brzezińskiego, powiatu łódzkiego wschodniego, część miasta Łódź).

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                                      

ORA w Łodzi                   

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!