krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Dokumenty dotyczące wpisu na listę adwokatów

W związku z przeprowadzonym  w dniach 18 – 21 maja 2021  roku egzaminem adwokackim, na podstawie art. 65 Prawo o adwokaturze kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik z egzaminu mogą ubiegać się o wpis na listę adwokatów. Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673, 2020) dotyczącego wpisu na listę adwokatów, kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – 1 egz. – POBIERZ
 2. ŻYCIORYS – 1 egz.
 3. ZDJĘCIA (wielkość 3,5 cm x 4,5 cm) – 2 szt.
 4. ŚWIADECTWA ZE WSZYSTKICH  poprzednich miejsc pracy
  (dotyczy osób, które  pracowały na umowę o pracę)
 5. ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU z  obecnych  miejsc  pracy
  (dotyczy osób, które  pracują  na umowę o pracę)
 6. OPINIE ZE WSZYSTKICH byłych i  obecnych  miejsc  pracy
  (dotyczy osób, które pracowały na umowę o pracę)
 7. ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ
  (w  miejscu  pracy – wynikającej z  kodeksu  pracy ze wszystkich byłych i obecnych  miejsc pracy)
 8. KOPIĘ pisma stwierdzającego, że kandydat ubiegający się o wpis na listę adwokatów złożył oświadczenie lustracyjne
  (dotyczy osób urodzonych przed dniem 01.08.1972 r.)
 9. KSEROKOPIA DOWODU OSOBISTEGO
 10. DOKUMENTY dodatkowe
  (np. akt małżeństwa, o odbytych stażach zawodowych, znajomości języków, rekomendacje, publikacje, osiągnięcia naukowe, itp.)
 11. OŚWIADCZENIE, że nie ubiega  się  o  wpis na terenie żadnej innej izby – POBIERZ
 12. OŚWIADCZENIE, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych – POBIERZ
 13. ODPOWIEDŹ Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
  (opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem)
 14. WNIOSEK o wpis na listę adwokatów – POBIERZ

 

Dokumenty należy składać  w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199, w godzinach od 9:00 – 15:00.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!