krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Egzamin na aplikację w czasach pandemii

Jak co roku, w ostatnią sobotę września, w całej Polsce, odbył się państwowy egzamin na aplikację adwokacką. Niby taki sam, lecz  inny od dotychczasowych egzaminów, ponieważ odbył się w czasie pandemii. Wszystkie osoby uczestniczące w egzaminie musiały ściśle przestrzegać zasad rygoru sanitarnego. Oprócz stresu, 62 kandydatom na aplikację, towarzyszyły środki dezynfekcyjne, maseczki ochronne oraz jednorazowe rękawiczki. Pomimo tych utrudnień egzamin rozpoczął się punktualnie i bez żadnych problemów.

Kandydaci rozwiązywali test składający się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, w czasie 150 minut. Minimalna ilość dobrych odpowiedzi do zaliczenia egzaminu wynosiła 100.

Kandydatów powitał Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który życząc wszystkim złożenia egzaminu bezstresowo oraz z wynikiem pozytywnym, podkreślił,  że w latach ubiegłych zdający  reprezentowali wysoki poziom merytorycznego przygotowania, co przełożyło się na bardzo wysoką zdawalności, która stała się już – jak podkreślał Dziekan – tradycją Izby Łódzkiej  oraz życzył, aby  zdający podtrzymali tę tradycję. Dziekan przypomniał o imponderabiliach zawodu, do którego aspirują składający egzamin na aplikację adwokacką.  Na zakończenie Dziekan  wyraził nadzieję, aby jak największa liczba zdających egzamin  mogła na początku stycznia przyszłego roku złożyć uroczyste ślubowanie aplikanckie, stając się od tego momentu członkami palestry łódzkiej.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone w poniedziałek, 28 września 2020 roku o godz. 8:00 w siedzibie ORA w Łodzi oraz na stronie internetowej https://www.lodz.adwokatura.pl.

W skład Komisji Egzaminacyjnej, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spr. poz. 105), wchodzili:

Przewodniczący: SSA Dariusz Limiera

Zastępca przewodniczącego: SSA dr Krzysztof Eichstaedt

Członek: : SSR dr Krzysztof Kurosz

Członek: adw. Anna Gąsecka

Członek: adw. Ryszard Marcinkowski

Członek: dr hab. Paweł Księżak

Członek: Prokurator Prokuratury Okręgowej dr Hubert Skwarczyński

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!