krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uchwała ORA dotycząca Zgromadzenia

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2020 r. w przedmiocie odwołania terminu Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Łodzi wyznaczonego na 24 października 2020 r.

Pkt 2.

Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od organizacji Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego zaplanowanego na dzień 24.10.2020 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi po zapoznaniu się z treścią uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 sierpnia 2020r. oraz analizie możliwości bezpiecznego dla zdrowia i życia koleżanek i kolegów adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi przeprowadzenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, wyznaczonego na 24 października 2020r. – zdecydowała o odstąpieniu od dalszej realizacji wstępnej decyzji Poz.3 pkt 1/1 (pozycji protokółu posiedzenia ORA w Łodzi 24 lipca 2020r.) Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z 24 lipca 2020r. o wyznaczeniu terminu Zgromadzenia na 24 października 2020r.

Uzasadnienie
Obecna sytuacja wymaga rozważenia dwóch uprawnionych wartości życia społecznego zarówno w aspekcie normatywnym, jak również moralnym i zdroworozsądkowym, które pozostają ze sobą w kolizji.

Z jednej strony dziekani i Okręgowe Rady Adwokackie są zobligowani przepisami ustawy prawo o adwokaturze do organizacji Zgromadzeń Sprawozdawczo – Wyborczych (jest to obowiązek samorządowy), a z drugiej strony spoczywa na nich do odpowiedzialność i troska o wartości najwyższe, jakimi są zdrowie i życie koleżanek i kolegów adwokatów w danej izbie i obowiązek zapewnienia w czasie zgromadzeń warunków maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego dla adwokatów i pracowników Okręgowych Rad Adwokackich.

W istniejącej sytuacji epidemicznej w województwie łódzkim charakteryzującej się rosnącą dynamiką zakażeń, czego m.in. formalno-administracyjnym odzwierciedleniem jest zakwalifikowanie przez Ministerstwo Zdrowia i władze nadzoru sanitarnego trzech powiatów do tzw. strefy czerwonej, Okręgowa Rada Adwokacka nie jest w stanie w sposób bezpieczny zorganizować Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, bez uniknięcia wysokiego ryzyka zdrowotnego dla jego uczestników i osób pracujących przy jego organizacji.

W sytuacji nadzwyczajnej i kolizji wartości oraz racji uprawnionych i koniecznością dokonania wyboru pomiędzy formalnym normatywnym obowiązkiem zwołania i przeprowadzenia Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby, a ryzkiem narażenia koleżanek i kolegów adwokatów oraz ich rodzin na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia oraz również ryzyko wyłączenia adwokatów z pracy zawodowej w wyniku ich ewentualnej kwarantanny, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi – w pełni popierając uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 sierpnia 2020r.- zdecydowała o odstąpieniu od dalszej realizacji wstępnej decyzji wyznaczenia terminu Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej w Łodzi na dzień 24 października 2020r.

*****

ZA ZGODNOŚĆ
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!