krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uroczyste ślubowanie

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

W piątkowy wieczór, 15 lipca, w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej ślubowanie adwokackie złożyło trzydziestu dziewięciu egzaminowanych aplikantów adwokackich. Po trzyletniej aplikacji będącej nauką zawodu mogą rozpocząć praktykę adwokacką.

Zebranych aplikantów wraz z osobami towarzyszącymi i patronami oraz honorowych gości przywitał Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Rozpoczynając uroczystość Dziekan ORA poprosił zgromadzonych o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar bestialskiego zamachu w Nicei.

Ślubowanie prowadziła Pani mec. Aleksandra Bierzgalska. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił Dziekan ORA, który gratulując młodym Koleżankom i Kolegom adwokatom wyraził nadzieję, iż będą wierni w swojej pracy zawodowej słowom roty przysięgi adwokackiej.

Z zaproszonych gości głos zabrali: Zastępca Sekretarza NRA adw. Bartosz Grohman, Członek Prezydium NRA adw. Jerzy Zięba, Wiceprezydent Miasta Łodzi Wojciech Rosicki oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, SSA dr Michał Kłos.

Po oficjalnym ślubowaniu adwokackim złożonym przed Dziekanem i Okręgową Radą Adwokacką nastąpiła uroczystość obłóczyn.

Nagrodami wyróżniono cztery osoby, które z najlepszym wynikiem złożyły egzamin adwokacki. Byli to adw. Mateusz Zbrojewski (średnia 4,6), adw. Adriana Jach (średnia 4,4), adw. Marcin Tkaczyk (średnia 4,4) oraz adw. Agata Podlasek (średnia 4,2).

Osobie z najlepszym wynikiem z egzaminu adwokackiego adw. Mateuszowi Zbrojewskiemu specjalną nagrodę w postaci togi ufundowało Towarzystwo Akcyjne Telimana, którą wręczył Prezes Zarządu Pan Tadeusz Wawrzyniak, a przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kruwel przekazał nagrodą książkową. Okregowa Rada Adwokacka ufundowała adw. Mateuszowi Zbrojewskiemu voucher wypoczynkowy na dowolnie wybraną wycieczkę.

Dla wszystkich młodych adwokatów  Wydawnictwo Wolters Kluwer ufundowało upominki w postaci publikacji książkowej oraz bezpłatny, czasowy dostęp do LEXa.

W imieniu ślubujących młodych adwokatów podziękowanie złożył starosta rocznika ślubujących egzaminowanych aplikantów  adw. Mateusz Ziębaczewski.

Uroczystość uświetnił koncert artystek Akademii Muzycznej w Łodzi. Wykonano utwory: Trio fortepianowe d-moll op. 32 – Antona Arenskiego, część I – Allegro moderato Bedricha Smetany – Trio fortepianowe g-moll op. 15, część II – Scherzo, część III – Finale.

Zgodnie z tradycją na zakończenie uroczystości do wspólnego pamiątkowego zdjęcia zaproszono wszystkich ślubujących adwokatów.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!