krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja rzecznika prasowego ORA w Łodzi adw. Piotra Kaszewiaka

Na wniosek Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Rzecznik Dyscyplinarny zbada

działalność dwóch  adwokatów zaangażowanych w procesy reprywatyzacyjne.

W związku z informacjami Urzędu Miasta Łodzi  o możliwych nieprawidłowościach w sposobie reprezentowania klientów przez dwóch łódzkich adwokatów w ramach postępowań o nabycie nieruchomości podjęto czynności mające na celu zapoznanie się ze sprawą i wyjaśnienie wszelkich okoliczności.

„Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi po zapoznaniu się z nadesłanymi w dniu dzisiejszym materiałami wydał niezwłocznie polecenie skierowania  sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Łódzkiej w celu  przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego czy rzeczywiście  popełniony został  delikt dyscyplinarny” – powiedział Piotr Kaszewiak, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Referat Dyscyplinarny zwróci się do adwokatów o złożenie wyjaśnień i po dokonaniu własnych ustaleń podejmie decyzję o dalszym postępowaniu kierując się zasadą, że adwokatowi przyświecać powinny najwyższe standardy etyczne.

„Okręgowa Rada Adwokacka  w Łodzi traktuje z pełną powagą informację przekazaną przez UMŁ i zapewnia, że o wyniku przeprowadzonych przez siebie czynności powiadomi zawiadamiającego” – zapewnia mec. Kaszewiak.

adw. Piotr Kaszewiak

rzecznik prasowy ORA w ŁodziWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!