krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana nr 21/2017

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi mam zaszczyt zawiadomić Koleżanki i Kolegów że Pani Mecenas Krystyna Skolecka-Kona została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. Odznaczenie wręczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej.

Adwokat Krystyna Skolecka-Kona po 13 grudnia 1981 r. udzielała pomocy prawnej robotnikom strajkującym w proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Rozpowszechniała pogląd o bezprawności stanu wojennego i publicznie poddawała krytyce działania partii i rządu, co w efekcie doprowadziło do jej internowania 31 grudnia 1981 r. Przebywała w Areszcie Śledczym Warszawa-Grochów, a od 15 stycznia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi, z którego została zwolniona 16 lutego 1982 r. Po powrocie do Łodzi w dalszym ciągu pomagała osobom represjonowanym z przyczyn politycznych i organizowała wsparcie materialne dla ich rodzin. W latach 1982-1987 podlegała inwigilacji ze strony SB w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia i kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Pokrzywdzona”. W 1999 otrzymała Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. /źródło: IPN/. Za pracę zawodową i społeczną wielokrotnie nagradzana: Honorową Odznaką Miasta Łodzi (1980 r.), Złotą Odznaką Adwokatury PRL (1989 r.), Odznaką „Adwokatura Zasłużonym” (1994 r.), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999 r.), „Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym” (2013 r.), medalem „Dla Obrońcy Praw Człowieka – Adwokatura Polska” (2014 r.). W 2016 odznaczona przez Radę Miejską w Łodzi Odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”.

W imieniu własnym i Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi serdecznie gratuluję Pani Mecenas składając wyrazy najwyższego uznania.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                                     

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!