krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Relacja z Seminarium Gospodarczego pt. ,,Atrakcyjność Miasta Łodzi”

Seminarium Gospodarcze Atrakcyjność Miasta Łodzi Seminarium Gospodarcze Atrakcyjność Miasta Łodzi

W dniu 10 października br. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbyło się seminarium gospodarcze pt.,,Atrakcyjność Miasta Łodzi” zorganizowane w ramach obchodów 25.lecia współpracy między Łodzią a Lyonem.

W wydarzeniu udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Wiceprezydent Miasta Łodzi Pan Ireneusz Jabłoński, Wiceprzewodniczący Metropolii Lyonu odpowiedzialny za relacje międzynarodowe Pan Alain Galliano, Wicemer Lyonu Pani Dounia Besson, Konsul Honorowy Francji adw. Alicja Bień, Polsko-Francuska Izba Przemysłowa-Handlowa mec. Hanna Stypułkowska-Goutierre, attaché ds. współpracy Ambasady Francji Pan Sebastian Durrmeyer, Dyrektor Departamentu Promocji i Pozyskiwania Inwestora Łodzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pani Agnieszka Sobieszek oraz Dyrektor Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Pan Adam Pustelnik. Wśród zaproszonych gości pojawili się także przedstawiciele adwokatury francuskiej w osobach: Anna Mizerka, Guy De Foresta, Frank Heurtrey.

Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, otwierając seminarium, nawiązał do historii relacji między Łodzią a Lyonem, podkreślając, iż to dzięki kontaktom interpersonalnym w latach 80. między adwokatami obu miast, a także Stowarzyszeniu Prawników Frankofonów, została na początku lat 90. nawiązana oficjalna współpraca, co w sposób naturalny predysponuje łódzką adwokaturę do udziału w obchodach jubileuszu i współorganizowania seminarium gospodarczego w siedzibie ORA w Łodzi. Dziekan podziękował władzom miasta za zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniach jubileuszu.

Podczas seminarium wystąpienia na temat atrakcyjności inwestycji Łodzi mieli: Dyrektor Regionalny Firmy Colliers Pan Marcin Włodarczyk, Dyrektor Regionalny Firmy SII Pan Maciej Topczewski, Dyrektor Zarządzający Pani Agnieszka Jackowska-Durkacz, Prezes IFOTAM Pan Tomasz Szczepanek.

Seminarium Gospodarcze Atrakcyjność Miasta Łodzi

Na zdjęciu od lewej strony: Pan Guy De Foresta, adw. Anna Mizerka, Pan Frank Heurtrey, Wicemer Lyonu Pani Dounia Besson, Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Wiceprzewodniczący Metropolii Lyonu Pan Alain Galliano, Konsul Honorowy Francji adw. Alicja Bień, adw. Bartosz ZacharekWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!