krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Ogólnopolska Konferencja „Adwokatura. Wizerunek – Reklama – Konkurencja”

W dniu 8 października br. odbyła się w Łodzi Ogólnopolska Konferencja „Adwokatura. Wizerunek – Reklama – Konkurencja”. Zgromadziła ona ponad 150 adwokatów z całej Polski. Prelegentami w ramach czterech tematycznych paneli konferencji byli adwokaci praktycy oraz eksperci zewnętrzni. Organizatorami konferencji byli Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Wspólna inicjatywa obu Izb w zakresie polityki wizerunkowej adwokatury to dowód na to, iż środowisko adwokackie coraz lepiej rozumie, że tylko zintegrowane działania wizerunkowe i wspólna refleksja na ich temat może przynieść oczekiwane rezultaty. Liczny udział adwokatów z różnych izb polskich także o tym świadczy.

Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, otwierając konferencję, powiedział, iż ,,nic nigdy nikomu nie jest dane raz na zawsze”. Dlatego też, nie można współczesnego wizerunku adwokatury polskiej budować jedynie w oparciu o wspaniały etos wynikający z jej historii zarówno okresu międzywojennego jak również postawy adwokatury i adwokatów w obronie praw człowieka i obrony wolności obywatelskich w latach 70 oraz okresu stanu wojennego. Wizerunek adwokatury i adwokata przede wszystkim jest uzależniony od naszej rzetelnej pracy oraz postawy prezentowanej w życiu publicznym i prywatnym.

Dziekan ORA w Warszawie adw. Katarzyna Gajowniczek – Pruszyńska wskazała dodatkowo na konieczność zintegrowanych działań na rzecz poprawy wizerunku i wzmocnienia marki adwokat, jako przykład podając działania izb warszawskiej i łódzkiej.

Cennym osiągnięciem konferencji jest pozyskanie wieloaspektowej informacji zwrotnej od środowiska dziennikarskiego i eksperckiego na temat naszego wizerunku, skuteczności komunikacji naszego środowiska z mediami oraz przedsięwzięć marketingowych podejmowanych przez adwokaturę.

Ostatnim akcentem konferencji było przyjęcie wspólnego stanowiska skierowanego do władz adwokatury polskiej, dotyczącego konieczności zwiększenia finansowania akcji edukacyjnych i wizerunkowych, zmierzających do wzmocnienia marki adwokata.

Poniżej zamieszczamy treść tego stanowiska, które skierowane zostało do Naczelnej Rady Adwokackiej w imieniu  Uczestników Konferencji przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

file-stanowiskouczestnikowkonferencjiadwokaturawizerunek-reklama-konkurencja-2487.pdf
Stanowisko_Uczestników_Konferencji_Adwokatura.Wizerunek-Reklama-Konkurencja

Konferencję na żywo relacjonowało czasopismo aplikantów adwokackich – Młoda Palestra. Dzięki czemu zagadnienia wizerunku, reklamy i konkurencji w adwokaturze śledzić mogli Ci, którym nie udało się dotrzeć na Konferencję. W imieniu własnym jak i Młodej Palestry zapraszamy do obejrzenia przebiegu wydarzenia pod adresem: https://www.facebook.com/mlodapalestra/?fref=ts

W dniu 17 października na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (zakładka Konferencje) oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pojawi się zapis dźwiękowy przebiegu całej Konferencji wraz z transkrypcją.

Wszystkim Prelegentom i Uczestnikom Konferencji dziękujemy za obecność i wielogodzinną dyskusję, mając tym samym nadzieję na kolejne równie owocne spotkania w przyszłości.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!