krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja Przewodniczącej Komisji Doskonalenia Zawodowego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z uwagi na aktualną sytuację i brak możliwości przeprowadzania szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w tradycyjnej, dotychczasowej formie chciałabym zachęcić Państwa do korzystania ze szkoleń znajdujących się na platformie www.idea-adw.org

Program „IDEA“ to wspólne przedsięwzięcie Izb Adwokackich: Krakowskiej i Wrocławskiej polegające na rejestracji w formie audiowizualnej spotkań z wybitnymi prawnikami, w tym przede wszystkim adwokatami i udostępnianiu wygłoszonych przez nich wykładów za pośrednictwem Internetu.

W związku z aktualną sytuacją wszystkie szkolenia znajdujące się na tej platformie zostały udostępniane bezpłatnie, również te, które do tej pory wymagały wniesienia opłaty.

W celu skorzystania z tych szkoleń należy jednorazowo dokonać rejestracji zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie, a następnie zalogować się.

Obecnie z uwagi na nieodpłatność szkoleń brak jest możliwości uzyskania certyfikatu potwierdzającego odbycia takich szkoleń.

W Państwa sprawozdaniach z wykonania obowiązku odbycia szkoleń za rok 2020 proszę o wpisanie faktu odbycia takiego szkolenia wraz z datą. Informuję, iż dla potwierdzenia faktu skorzystania ze szkolenia w okresie epidemii wystarczające będzie Państwa oświadczenie.

Z pozdrowieniami

Adwokat Magdalena Eckersdorf
Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego ORA w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!