krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

KOMUNIKAT DZIEKANA nr 8/2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie powiadamiam Koleżanki i Kolegów, iż po rozmowach z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Prezesem Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, w kontekście mojego wystąpienia, o którym traktował Komunikat Dziekana nr 5 z dnia 23 marca 2020 r. –   Prezesi wydali stosowne rekomendacje uwzględniania przez sędziów, wniosków adwokatów o zasądzanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, w toczących się przed sądami I instancji długotrwałych procesach karnych.

W sprawach nieprawomocnie zakończonych przed sądami I instancji, generalnie proponuję, aby Koleżanki i Koledzy – ze względów na uwarunkowania formalno-księgowe w sądach – składali wnioski o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, wraz z wymaganymi załącznikami (oświadczeniem i zestawieniem kosztów), w takiej formule proceduralnej, która pozwoli na rozpoznanie wniosku o zasądzenie wynagrodzenia oddzielnym postanowieniem sądu, a nie wyrokiem, co wyeliminuje potrzebę oczekiwania na uprawomocnienie się wyroku i umożliwi księgowości sądu wypłatę wynagrodzenia w oparciu o prawomocne orzeczenie.

Według mojego przekonania – można by składać wnioski przed zamknięciem przewodu, ale wnosząc jednocześnie o wydanie stosownego odrębnego postanowienia, albo najlepiej wnosić bezpośrednio po wyrokowaniu, wtedy ex lege wynagrodzenie powinno być orzeczone postanowieniem, które nie będzie dzielić losów wyroku.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!