krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

KOMUNIKAT DZIEKANA Nr 9/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z istniejącą sytuacją wywołaną pandemią wirusa COVID-19 (SARS-CoV – 2), która spowodowała paraliż wielu obszarów funkcjonowania państwa, w tym obrotu gospodarczego, a przez to realnie zagraża istnieniu wielu przedsiębiorców, którzy zaczynają borykać się z rozmaitymi problemami, nie tylko finansowym, ale także prawnymi – w tej nadzwyczajnej sytuacji, zwróciłem się do Marszałka Województwa Łódzkiego z propozycją wspólnego programu adwokacko – samorządowego, którego celem byłaby pomoc prawna udzielona przez łódzkich adwokatów przedsiębiorcom Naszego województwa, a finansowana z funduszy unijnych.

Zaproponowałem projekt o nazwie ”Pomoc prawna dla przedsiębiorców województwa łódzkiego”, który dotyczyłby zarówno doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, jak również prowadzenia mediacji w sytuacjach spornych pomiędzy przedsiębiorcami .

O odpowiedzi Marszałka Województwa Łódzkiego niezwłocznie powiadomię Koleżanki i Kolegów.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański
Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!