krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Informacja referatu ds. szkolenia aplikantów adwokackich

Szanowni Państwo,

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk w załączniku) należy złożyć :

1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);

2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;

3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( druk w załączniku);

4. wniosek  dotyczący wyrobienia legitymacji aplikanta adwokackiego (bez zdjęcia);

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – np. skróconego aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska.

 

Dokumenty należy złożyć:
a)  osobiście w siedzibie ORA w Łodzi  przy ul. Wólczańskiej 199 w dniach od poniedziałku do  piątku,  w godz. 9.00.-15.00.
b) drogą pocztową.

Termin złożenia dokumentów upływa w dniu 22 października 2018 r.

Wszelkich niezbędnych informacji udziela Pani Urszula Bilska, Pracownik Referatu ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Łodzi (tel. kom. 531-230-820)

file-wniosek-o-wpis-na-liste-apl-adw-3860.doc
Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich
file-oswiadczenie-o-posteowaniu-dyscyplinarnym-i-karnym-3861.doc
Oświadczenie dot. postępowań dyscyplinarnych
file-oswiadczenie-o-posiadaniu-pelnej-zdolnosci-do-czynnosci-prawnych-3862.doc
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnychWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!