krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana nr 19 z dnia 9 października 2018r.

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy,

Mediacja o której upowszechnienie zabiega Ministerstwo Sprawiedliwości staje się coraz częściej stosowaną metodą rozwiązywania sporów.  O sukcesie w mediacji decyduje nie tylko wola stron, ale często umiejętności mediatora. Z tego też względu ważne jest, aby mediacje kierowane były do profesjonalnych prawników posiadających zawodowe kompetencje. W naszej izbie już blisko 40 adwokatów posiada wpis na listę mediatorów. Z tych względów z satysfakcją przyjąłem zaproszenie do współpracy jakie do Okręgowej Rady Adwokackiej zostało skierowane przez Prezesa Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. 

Oficjalne otwarcie Centrum nastąpiło w dniu 25 września 2018 r.

W ramach zaoferowanej Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi współpracy   WCAM proponuje adwokatom-mediatorom:

1.   Składanie wniosków do Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi o  wpis na listę mediatorów.

2.   Uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.

3.   Współprowadzenie  mediacji (ko-mediacje).

4.   Prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Ponadto dla adwokatów nie będących mediatorami istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i panelach dyskusyjnych. 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                                         

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                          

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!