krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

INFORMACJA REFERATU DS. SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH ORA W ŁODZI

Szanowni Państwo,

Przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk w załączniku) należy złożyć :

1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu); zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych;  

2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;

3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( druk w załączniku);

4. podpisane oświadczenie RODO;

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – np. skróconego aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska.

Dokumenty należy złożyć:

a)  osobiście w siedzibie ORA w Łodzi  przy ul. Wólczańskiej 199 w dniach od poniedziałku do  piątku,  w godz. 9.00.-15.00.
b) za pośrednictwem poczty polskiej.

Termin złożenia dokumentów upływa w dniu 23 października 2020 r.

Wszelkich niezbędnych informacji udziela Urszula Bilska, Pracownik Referatu ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Łodzi (tel. kom. 531-230-820)

 

Pliki do pobrania:

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!