krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 16 października 2020 r.

W związku z zatrzymaniem w dniu 15 października br. przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego adwokata Romana Giertycha, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyraża najgłębsze zaniepokojenie formą, sposobem i momentem wykonania przez funkcjonariuszy czynności zleconych przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu.

Wobec braku rzetelnej wiedzy o treści materiału dowodowego stanowiącego podstawę przedstawienia zarzutów, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi nie wypowiada się w żadnej mierze co do zasadności przedstawienia zarzutów, nie może jednak przejść do porządku dziennego nad spektakularnym i naruszającym godność zawodową zatrzymaniem adwokata przed sądem, w którym właśnie zakończył rozprawę i skuciem go kajdankami  w miejscu publicznym, jak groźnego dla otoczenia przestępcę,  z zastosowaniem opresyjnych środków przymusu bezpośredniego.

Sam moment zatrzymania, na dzień przed posiedzeniem aresztowym w głośnej publicznie sprawie, w której zatrzymany adwokat miał występować jako obrońca budzi również jak najgorsze skojarzenia i poważny niepokój.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na tle podawanych przez media okoliczności dotyczących przeszukania w kancelarii adwokackiej i miejscu zamieszkania adwokata wyraża obawę o respektowanie tajemnicy adwokackiej i obrończej, jako wartości służących jedynie obywatelom, którzy z najwyższym zaufaniem – podobnym do zaufania do kapłana w czasie spowiedzi – powierzają adwokatom swoje sprawy.

Podawane przez obrońców Romana Giertycha okoliczności przedstawienia zarzutów oraz jego przesłuchania w szpitalu w stanie ograniczonej świadomości wywołują moralny i prawny sprzeciw.

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!