krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Jak skutecznie ukrócić utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica ?

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego od 2011 wprowadzają rozwiązania, które mogą być wykorzystane przez rodzica, którego kontakty z dzieckiem są utrudniane. Zgodnie z brzmieniem art. 59815§1 k.p.c. sąd nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje i która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, za uprzednim jej zagrożeniem. Co szczególnie istotne – zapłata oznaczonej przez sąd sumy pieniężnej będzie następowała nie do kasy sądu – lecz na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem i to za każdorazowe naruszenie obowiązku ! W praktyce więc ilekroć do spotkania nie dojdzie – rodzic utrudniający kontakty zapłaci karę w wysokości np. 1000 zł. Dotkliwość takiej kary nakazuje więc mieć pewność, że w większości przypadków szybko przywrócona zostanie normalność w kontaktach krzywdzonego rodzica z jego dzieckiem. Wysokość kary sąd określa oczywiście z uwzględnieniem sytuacji majątkowej osoby, na którą została nałożona – istotą jest jednak to aby była to kwota zniechęcająca do naruszeń praw drugiego rodzica.

Często zdarza się jednak, że to sam rodzic uprawniony do kontaktów nie stosuje się do orzeczenia w tym przedmiocie i albo na spotkania nie przychodzi, bądź też przekracza godziny spotkań lub zjawia się w odwiedziny „kiedy mu pasuje” – destabilizując życie swojego dziecka drugiego rodzica.

Dlatego też w art. 59815§2 k.p.c. ustawodawca dopuścił możliwość stosowania analogicznego rozwiązania wobec rodzica uprawnionego do kontaktów z dzieckiem, który narusza postanowienie sądu lub ugodę zawartą przed sądem.

Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd opiekuńczy – wydział rodzinny sądu rejonowego położony w okręgu właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 złotych.

Temat był przedmiotem rozmowy z rzecznikiem ORA w Łodzi w programie Dzień Dobry TVN, wyemitowanym w dniu 20.11.2014.

Opracowanie: adw. Piotr Kaszewiak, rzecznik prasowy ORA w ŁodziWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!