krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Kasy fiskalne

Prezes NRA Przemysław Rosati wraz z Prezesem KRRP Włodzimierzem Chróścikiem oraz Prezesem NRL Andrzejem Matyją, odpowiadając na sygnały płynące z środowisk zawodowych, pismem z dnia 1 kwietnia 2021 roku zwrócili się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rozważenie ponownego przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży usług przy użyciu nowych kas fiskalnych o co najmniej 6 miesięcy. W uzasadnieniu podniesiono argument trudnej sytuacji na rynku usług prawniczych i lekarskich spowodowanej stanem epidemii SARS-CoV-2 oraz zwiększone ryzyko zakażenia COVID-19 członków m.in. naszego samorządu.

W odpowiedzi na w/w apel, Ministerstwo uznało kolejne przesunięcie terminu za nieuzasadnione.

Wskazano na możliwość odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas  w wysokości 90% ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 złotych, co stanowi w ocenie Ministerstwa znaczące wsparcie dla podatników zobligowanych do stosowania kas online od 01 lipca 2021 roku.

Jednocześnie, wskazano na możliwość indywidualnego wystąpienia przez podatnika do organu podatkowego o odroczenie terminu.

Pamiętajcie, co do zasady do końca czerwca 2021 roku adwokaci muszą dokonać zakupu kas online !!!

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!