krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Legitymacja adwokacka ma termin ważności, ale…!

W związku ze zgłaszanymi do Dziekana adw. dra Sylwestra Redeła pytaniami i wątpliwościami związanym z ważnością legitymacji adwokackich, które to wątpliwości związane są ze spotykanymi przez adwokatów zarzutami nieważności legitymacji podnoszonymi przez organy ścigania, sądy lub jednostki penitencjarne, należy zapoznać się z treścią poniższych uchwał Prezydium NRA.

Zgodnie z § 7 uchwały nr 116/2013 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 lipca 2013 r., legitymacja adwokacka zachowuje ważność przez 10 lat od daty jej wydania; na podstawie § 8 pkt 1 powołanej uchwały legitymacja podlega wymianie w razie upływu okresu jej ważności; uchwała ta weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2013 r.

Tym samym legitymacje wydane na podstawie powołanej uchwały, czyli wydane od 1 sierpnia 2013 r. ważne są przez 10 lat od ich wydania.

Natomiast legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 r. zachowują ważność do dnia, w którym upłynie okres 10 lat liczony od dnia ich wydania, przy czym zgodnie z § 12 uchwały nr 168/2020 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 6 października 2020 r., zmieniającej uchwałę nr 75/2010, legitymacje wydane na podstawie uchwały nr 75/2010 Prezydium NRA z dnia 5 października 2010 r. w dotychczasowym wzorze zachowują ważność na czas nieoznaczony!

Zatem legitymacje wydane pod rządami uchwały nr 75/2010 ważne są na czas nieoznaczony.

Wszystkie trzy uchwały dotyczące legitymacji adwokackich, przedstawione są w poniżej.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!