krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W związku z rozwijającą się w Polsce epidemią koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne Adwokatów, Aplikantów Adwokackich, Pracowników Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi i Interesantów, podjąłem następujące decyzje, które obowiązują ze skutkiem natychmiastowym:

  1. Odwołuję wszystkie szkolenia aplikantów adwokackich Izby Łódzkiej;
  2. Odwołuję wszystkie spotkania adwokatów w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w tym szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego;
  3. Odwołuję dyżury adwokatów w ramach akcji pro bono organizowane w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi;
  4. Odwołuję spotkanie Wielkanocne Adwokatów Seniorów;

 

  1. Ze skutkiem od 13 marca 2020 r. z uwagi na bezpieczeństwo pracowników Biura Rady wprowadzam ograniczenia w dostępie do siedziby biura ORA interesantów, a Koleżanki i Kolegów Adwokatów i Aplikantów Adwokackich, którzy z ważnych powodów chcieliby wejść do biura proszę o przedstawienie się przez domofon przy furtce celem identyfikacji osoby wchodzącej, ponieważ furtka będzie zamknięta.

 

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o regulowanie składek adwokackich w formie bezgotówkowej – przelewem bankowym na rachunek Rady. Zwracam się do Koleżanek i Kolegów o terminowe regulowanie składek, ponieważ w przeciwnym przypadku grozi Izbie zapaść finansowa, w kontekście zauważalnego zmniejszenia w ostatnim tygodniu wpłat gotówkowych w siedzibie Rady.

Ponadto powiadamiam, że dalsze decyzje dotyczące funkcjonowania Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w związku z koronawirusem COVID-19 podejmowane będą w zależności od rozwoju sytuacji.

Wyrażam nadzieję, że podjęte środki z jednej strony ograniczą ryzyko epidemiologiczne w Naszym środowisku a z drugiej zapewnią należytą pracę organów samorządu adwokackiego na rzecz Koleżanek i Kolegów Adwokatów Izby Łódzkiej, albowiem pomimo rozwijającej się epidemii nie możemy dopuścić do paraliżu funkcjonowania organów samorządu adwokackiego.

Wierzę, że jako środowisko, które zawsze zdawało egzamin wobec różnego rodzaju wyzwań o charakterze publicznym i stawało wobec przeciwności w odwadze cywilnej, nie ulegniemy panice, a Nasze działania będą świadectwem dobrej organizacji samorządu zawodowego.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami
Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!