krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

KOMUNIKAT Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-Co V-2 (koronawirusem) zalecam osobom dopuszczonym do egzaminu adwokackiego w 2020 r. powstrzymanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalną możliwość zarażenia się wirusem SARS-Co V-2 oraz dokonanie przez każdą z osób przystępujących do egzaminu realnej oceny swego stanu zdrowia w pierwszym i kolejnych dniach tego egzaminu, tak, by na egzamin w każdym z tych dni nie zgłaszały się osoby chore.

Zalecam osobom przystępującym do egzaminu adwokackiego zaopatrzenie się na użytek własny w środki antybakteryjne, takie jak płyny antybakteryjne, żele do dezynfekcji rąk, itp.

Informuję, że firmy sprzątające salę egzaminacyjną i pomieszczenia do niej przylegające zostały zobowiązane do szczególnie dokładnego sprzątania sal egzaminacyjnych po każdym dniu egzaminu, z użyciem środków dezynfekujących, a także blatów stołów i klawiatur na stanowiskach komputerowych.

Dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości pismem z dnia 6 marca br. poinformowała, że w chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do zmiany terminu egzaminu adwokackiego wyznaczonego przez Ministra Sprawiedliwości. Trudno jest jednak przewidzieć jaki będzie stan zagrożenia wirusem SARS-Co V-2 za dwa tygodnie, tj. w wyznaczonym terminie przeprowadzenia egzaminu, czyli w dniach 24-27 marca br. Nie można wykluczyć, że w przypadku zaistnienia zagrożenia wirusem na danym obszarze naszego kraju i wydania przez wojewodę stosownych poleceń nie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu na obszarze właściwości komisji egzaminacyjnych na danym obszarze. W razie zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu przez Komisje Egzaminacyjne w wyznaczonym terminie, Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej wyznaczy dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Łodzi
SSA Tomasz Szabelski

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!