krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana nr 31/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie powiadamiam Koleżanki i Kolegów, że po prezentacji możliwości technicznych systemu do przeprowadzenia głosowań online na Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Izby Adwokackiej w Łodzi, który to system zapewnia zachowanie tajności głosowań personalnych – Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi na posiedzeniu plenarnym (w formule zdalnej) w dniu 25 listopada 2020 r. podjęła zamieszczoną poniżej uchwałę.

Dodatkowo wyjaśniam, że dla umożliwienia oddania głosów w formie elektronicznej Koleżankom i Kolegom, którzy z różnych powodów mogą mieć problemy z głosowaniem elektronicznym utworzono trzy punkty, w których informatyk pomoże w obsłudze urządzenia do głosowania i wyjaśni procedurę techniczną oddania głosu w wyborach.

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 25 listopada 2020r.

 

„Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podejmuje uchwałę o zwołaniu i przeprowadzeniu Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby w dniach 23 – 24 stycznia 2021 r. z rozpoczęciem Zgromadzenia w dniu 23 stycznia 2020 o godzinie 10:00, w formie online wraz z głosowaniami uchwał zawartych w sprawozdaniu oraz innych uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków Zgromadzenia (z bezpośrednim udziałem członków organów Izby, członków Prezydium Zgromadzenia, członków komisji i zaproszonych gości w jednym obiekcie – Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorska 251).

W części wyborczej tj. wyborów personalnych do organów Izby oraz delegatów na KZA w formie online, w dniu 24 stycznia 2021 r., pomiędzy godziną 11 a 14, z dodatkową możliwością oddania głosu online w trzech lokalizacjach: w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul. Wólczańskiej 199, a także w Sieradzu na terenie kancelarii adwokackich zlokalizowanych przy Al. Pokoju 6 i w Skierniewicach na terenie kancelarii adwokackich zlokalizowanych przy ul. Reymonta 31 lok.17 w tych samych godzinach”.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!