krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

,,Atrakcyjność Miasta Łodzi”

Na początku lat 90. XX wieku adwokatura łódzka była tym środowiskiem, które dzięki działalności śp. Dziekan Bożeny Banasik nawiązało relacje z adwokaturą Lyonu. Kontakty interpersonalne stanowiły kanwę do nawiązania współpracy między władzami obu miast. Dzięki staraniom konsula honorowego Francji Kol. adw. Alicji Bień, a także w uznaniu roli łódzkiej adwokatury w budowaniu relacji z Lyonem, władze Naszego Miasta zaproponowały Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi współudział przy organizacji jednego z wydarzeń obchodów 25-lecia współpracy między Łodzią a Lyonem, jako miastami partnerskimi tj. seminarium gospodarczego pt. ,,Atrakcyjność Miasta Łodzi”. Główny koszt organizacji ponoszą Urząd Miasta Łodzi przy współpartycypacji konsula honorowego Francji.

Seminarium odbędzie się w dniu 10 października w godz. 10-16, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199. W seminarium gospodarczym wezmą również udział władze naszego miasta, władze Lyonu, przedstawiciele adwokatury francuskiej oraz francuscy i polscy przedsiębiorcy. Przewidziana jest również sesja indywidualnych spotkań B2B przedsiębiorców francuskich i polskich.

Prosimy o zgłaszanie udziału w seminarium u Pani Dyrektor Agnieszki Kujawskiej w Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w terminie do 3 października br.

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!