krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

gratulacje Dziekana ORA w Łodzi

W dniu 24 września 2016 roku, odbył się egzamin na aplikację adwokacką. Test składał się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru i trwał 150 minut. Do egzaminu przystąpiły 83 osoby.

W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzili:

Przewodnicząca SSA dr Jolanta Grzegorczyk

Zastępca Przewodniczącej SNSA Tomasz Zbrojewski

Członkowie Komisji:

SSA Lucyna Guderska

Prokurator Prokuratury Regionalnej Jerzy Ojrzyński

adw. Łucja Malinowska

adw. Jarosław Maciej Trociński

prof. nadzw. dr hab. Józef Jagieła

Wynik pozytywny uzyskało 44 kandydatów. Lista kodów z liczbą uzyskanych punktów znajduje się w załączniku poniżej. Aplikanci rozpoczną naukę w styczniu 2017 roku.

Wszystkim, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański składa serdeczne gratulacje.

file-lista-kodod-z-liczba-uzyskanych-punktow-2482.pdf
Lista kodów z liczbą uzyskanych punktów

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!