krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Kwesta na Cmentarzu Starym w Łodzi

KWESTA NA CMENTARZU STARYM W ŁODZI

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr  57/2015  z dnia 19 października 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Niniejszym informuję, iż  ORA w Łodzi, 1 listopada b.r. bierze udział w corocznej kweście na Cmentarzu Starym w Łodzi.

Udział przedstawicieli Izby Adwokackiej w Łodzi w kweście, której celem jest ratowanie zabytków naszego miasta, stanowi przejaw społecznego zaangażowania naszego środowiska jako przedstawicieli zawodu zaufania publicznego.

Koleżanki i Kolegów chcących reprezentować Izbę Adwokacką w Łodzi w kweście na Cmentarzu Starym, proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa oraz preferowanych godzin w pokojach adwokackich lub w biurze ORA
w Łodzi do dnia 26 października b.r.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                  

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!