krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Łódź znowu na podium! Egzamin na aplikację adwokacką już za nami

43 osoby wstąpią w szeregi palestry łódzkiej.

W dniu 28 września 2019 roku, w całej Polsce, odbył się państwowy egzamin na aplikację adwokacką. Według wstępnych doniesień, publikowanych przez Gazetę Prawną, poziom zdawalności tego egzaminu uplasował Łódź na drugim miejscu w Polsce. Jak co roku, kandydaci rozwiązywali test składający się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru, w czasie 150 minut. Minimalna ilość dobrych odpowiedzi do zaliczenia egzaminu wynosiła 100.

Kandydatów powitał Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który życząc wszystkim jak najwyższej zdawalności egzaminu powoływał się na wysoki poziom przygotowania zdających do egzaminu w ubiegłych latach oraz bardzo wysoką zdawalność na aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi, co stało się już – jak podkreślał Dziekan – tradycją Izby Łódzkiej.   Dziekan wyraził nadzieję, że jak największa liczba zdających egzamin będzie mogła na początku stycznia przyszłego roku, przed Dziekanem i Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi, złożyć uroczyste ślubowanie aplikanckie, stając się od tego momentu członkami palestry łódzkiej. Życzenia Dziekana się spełniły. Tym razem do egzaminu przystąpiło 59 osób, z czego 43 uzyskały pozytywny wynik. 73 procentowa zdawalność uplasowała Łódź na drugim miejscu w rankingu zdawalności tego egzaminu.

Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone we wtorek 1 października o 12:00 w siedzibie ORA w Łodzi oraz na stronie internetowej https://www.lodz.adwokatura.pl.

W skład Komisji Egzaminacyjnej, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. (Dz. Urz. Min. Spr. poz. 105), wchodzili:

Przewodniczący: SSA Dariusz Limiera

Zastępca przewodniczącego: SSA dr Krzysztof Eichstaedt

Członek: : SSR dr Krzysztof Kurosz

Członek: adw. Anna Gąsecka

Członek: adw. Ryszard Marcinkowski

Członek: dr hab. Paweł Księżak

Członek: Prokurator Prokuratury Okręgowej dr Hubert Skwarczyński

Wszystkim, którzy złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym gratulacje składają Dziekan wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!