krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Influe-MEDIATORZY!

Informacyjnie przypominamy, że Wirtualny Zielony Pokój to miejsce, gdzie „zaprzyjaźniamy” zainteresowanych z mediacją, a nie ją formalnie prowadzimy.

Zasady funkcjonowania Wirtualnego Zielonego Pokoju zawierają Rekomendacje Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, dotyczące scenariusza spotkania informacyjnego na temat mediacji jako polubownej metody rozwiązywania sporów (załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 z dnia 28 marca 2017 r. powołanej powyżej Społecznej Rady). Nie odbywają się tam spotkania informacyjne prowadzone w trybie przepisów k.p.c., nie są sporządzane żadne protokoły czy inne pisma, aczkolwiek konwencja spotkania może przypominać to przewidziane w art. 183 ze zn. 8 par. 4 k.p.c., stąd można się posługiwać pewną idea i zasadami dla tego rodzaju spotkań.

To jest wirtualne miejsce nieformalnych dyżurów mediatorów, gdzie – niczym internetowi Influencerzy – kreujemy i przedstawiamy, dlaczego warto skorzystać z mediacji, odpowiadając na pytania zainteresowanych na czym polega mediacja, jakie są jej zalety, kiedy w jakich okolicznościach warto skorzystać z tej drogi rozwiązania sporu, jaki są koszty mediacji i w razie zainteresowania wskazujemy sposób, w jaki w danej sprawie skorzystać z mediacji.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, czy uwag związanych z funkcjonowaniem Wirtualnego Zielonego Pokoju, prosimy o kontakt z adw. Karoliną Wrąbel: (kancelaria@wrabel.pl; 695 677 270) lub adw. Magdaleną Kalużą magdalena.kaluza@adwokatura.pl; 507 148 403.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!