krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Nabór do ACM

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi ogłasza nabór do Adwokackiego Centrum Mediacji. Powyższe ma na celu ustalenie listy członków Adwokackiego Centrum Mediacji, która zostanie przedstawiona Okręgowej Radzie Adwokackiej do zatwierdzenia.

W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych adwokatów-mediatorów o złożenie wniosku ze stosownymi załącznikami o wpis na listę członków ACM. Prośba ta dotyczy także tych adwokatów-mediatorów, którzy składali kiedykolwiek wcześniej wniosek o wpis na listę mediatorów ACM.

Po ustaleniu kręgu zainteresowanych osób, ORA podejmie uchwałę o przyjęciu członków do Komisji ORA, jaką jest Adwokackie Centrum Mediacji. Niezbędnym warunkiem formalnym jest certyfikat odbycia tzw. kursu podstawowego uprawniającego do prowadzenia mediacji zgodne ze standardami szkolenia mediatorów przyjętymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

W załączeniu przesyłamy wniosek o wpis, statut ACM oraz Standardy szkolenia mediatorów uchwalone przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29.10.2009 r.

Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę dokonać do dnia 30 czerwca 2021 r. Zgłoszenia proszę kierować na adres: ora.lodz@adwokatura.pl

Serdecznie zapraszamy.

___

Biuro ORA w Łodzi

 ZAŁĄCZNIKI:

  • Wniosek o wpis na listę mediatorów Adwokackiego Centrum Mediacji przy ORA w Łodzi – POBIERZ
  • Standardy szkolenia mediatorów – POBIERZ
  • Statut Adwokackiego Centrum Mediacji przy ORA w Łodzi – POBIERZ

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!