krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

E-doręczenia – wykład szkoleniowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzięki Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz redakcji Palestry dostępny jest już na stronie e-Palestry wykład szkoleniowy dla adwokatów i aplikantów adwokackich na temat E-doręczeń według ustawy z 28.05.2021 r. o zmianie ustawy-kodeks postępowania cywilnego i niektórych innych ustaw oraz według art. 131(1) k.p.c.

W celu uzyskania dostępu należy dokonać rejestracji na stronie Palestry, następnie zakładka ePalestra oraz wykłady video.

lub

 

Nadto poniżej zamieszczamy krótkie resume zmian dokonane przez adw. Elżbietę Wodo-Zacharek, mogące okazać się pomocne przy pierwszym kontakcie z nową materią.

W dniu 3 lipca 2021 r. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 20201.1090). Ustawa ta m. in. w art. 4 zmienia brzmienie art. 15zzs9 na następujące:

  1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach prowadzonych w sposób określony w art. 15zzs1, w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem. Niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma.
  2. W okresie wskazanym w ust. 1, w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (portal informacyjny). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.
  3. Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.
  4. Doręczenie pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.
  5. Przewodniczący zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem portalu informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.

adw. Elżbieta Wodo-Zacharek

______

Pliki do pobrania:

  • Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym – POBIERZ
  • Instrukcja uzyskiwania dostępu do sprawy – POBIERZ
  • Instrukcja zakładania i zarządzania subkontem w Portalu Informacyjnym – POBIERZ
  • Instrukcja zakładania konta pełnomocnika w Portalu Informacyjnym – POBIERZ
  • Instrukcja skrócona – POBIERZ

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!