krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA

 

 

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr 17/2016  z dnia 11 kwietnia 2016 r.

                                               

 

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

Z satysfakcją informuję Koleżanki i Kolegów o ogólnopolskim spotkaniu komisji wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich w Łodzi, które odbyło się w dniach 8 – 9 kwietnia br. w siedzibie łódzkiej ORA pod hasłem „Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury”.

Zaangażowanie Izby Adwokackiej w Łodzi w działania wizerunkowe Adwokatury Polskiej niewątpliwie wpływają na Naszą pozycję w kraju. Konferencja zorganizowana przez członków Komisji ds. Wizerunku oraz Komisji ds. Edukacji, stanowiła kolejny przykład aktywności i istotnej roli Izby Łódzkiej.

W trakcie konferencji podjęte zostało Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych ORA Łódź 8-9 kwietnia 2016 r., w którym uczestnicy zwrócili się do Naczelnej Rady Adwokackiej o kontynuowanie badań pozwalających na weryfikowanie efektywności  realizowanych akcji wizerunkowych, a także pilne wypracowanie zasad materialnego wsparcia izb adwokackich w zakresie tworzenia biur prasowych. Jego pełną treść zamieszczam w załączeniu.

Pragnę serdecznie podziękować osobom, bez których pracy organizacja spotkania komisji wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich nie byłaby możliwa – Przewodniczącej Komisji ds. Wizerunku kol. adw. Aleksandrze Bierzgalskiej, Przewodniczącej Komisji ds. Edukacji Prawnej kol. adw. Marii Janik.

Podziękowania za wysiłek włożony w organizację wydarzenia kieruję także do członków obu Komisji – kol. adw. Anny Głowińskiej, kol. adw. Anny Mrożewskiej, kol. adw. Ewy Stępniewicz-Kwaśny, kol. adw. Piotra Nowakowskiego, kol. adw. Marcina Rębowskiego, egz. apl. adw. Anny Sawickiej, apl. adw. Karoliny Zielińskiej,  apl. adw. Marcina Bocheńskiego oraz apl. adw. Kajetana Kałużyńskiego.

Szczególne podziękowania za inicjatywę i nadzór nad organizacją pragnę skierować również do Wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Dariusza Wojnara.

 

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                                      

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                   

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych
Stanowisko uczestników spotkania Komisji WizerunkowychWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!