krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych

STANOWISKO UCZESTNIKÓW SPOTKANIA KOMISJI WIZERUNKOWYCH

„Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury” – pod takim hasłem odbyło się Spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi w dniach 8-9 kwietnia 2016 r.


W spotkaniu udział wzięli m. in. Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela, Zastępca Sekretarza NRA adw. Bartosz Grohman, Przewodniczący Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA adw. Roman Kusz – Wicedziekan ORA w Katowicach, Członek Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Anisa Gnacikowska – Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA, Dziekani Okręgowych Rad Adwokackich: bydgoskiej – adw. Justyna Mazur, krakowskiej – adw. Paweł Gieras, opolskiej – adw. Cezary Goryszewski, płockiej – adw. Joanna Kaczorowska, wałbrzyskiej – adw. Wojciech Biegański, warszawskiej – adw. Paweł Rybiński, wrocławskiej – adw. Andrzej Grabiński, a także przedstawiciele czternastu Izb.

W trakcie pierwszej części konferencji, uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykładów o korzyściach wizerunkowych płynących z systematycznej i spójnej komunikacji. Prelekcje poprowadzili dr Dariusz Tworzydło („Kreowanie wydarzeń medialnych i współpraca z mediami, jako narzędzia budowania wizerunku Adwokatury”), red. Marek Kacprzak („Współpraca z biurami prasowymi z perspektywy dziennikarza” oraz dr Katarzyna Liberska-Kinderman („Praktyczne aspekty prowadzenia biura prasowego”).

Druga część spotkania miała charakter roboczy i poświęcona była wymianie poglądów oraz doświadczeń pomiędzy komisjami wizerunkowymi Okręgowych Rad Adwokackich w Polsce. O działaniach wizerunkowych oraz akcjach prowadzonych na poziomie lokalnym opowiedzieli przedstawiciele siedmiu izb: bydgoskiej, katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, opolskiej, pomorskiej, warszawskiej oraz wielkopolskiej, a ogólnopolską kampanię „Zapytaj Adwokata” zaprezentowała koordynatorka akcji – adw. Anisa Gnacikowska, Członek NRA i Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji Prawnej przy NRA.

Podczas panelu dyskusyjnego wypracowano oraz przyjęto Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych ORA, w którym uczestnicy zwrócili się do Naczelnej Rady Adwokackiej o kontynuowanie badań pozwalających na weryfikowanie skuteczności  realizowanych akcji wizerunkowych, a także o wypracowanie zasad materialnego wsparcia izb adwokackich w zakresie tworzenia biur prasowych (poniżej publikujemy pełny tekst stanowiska).

 

 

Stanowisko uczestników spotkania Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich

Łódź 8-9 kwietnia 2016 r.

 

Potrzeba komunikacji społecznej Adwokatury stała się warunkiem podstawowym utrzymania jej tożsamości i wyzwaniem dla samorządu adwokackiego.  Osiągnięcie tego celu wymaga współdziałania całego środowiska. Stanie się to, gdy środowisko będzie utożsamiało się ze sposobem budowania wizerunku Adwokatury i marki adwokata. Podkreślić należy pierwszorzędną rolę Naczelnej Rady Adwokackiej w kreowaniu  wizerunku i promocji Adwokatury.

Zebrani w Łodzi w dniach 8 – 9 kwietnia 2016 r. przedstawiciele izb adwokackich zwracają się do Naczelnej Rady Adwokackiej o dalsze prowadzenie badań pozwalających na weryfikowanie skuteczności  realizowanych akcji.

Apelujemy o pilne wypracowanie zasad materialnego wspierania izb adwokackich w koniecznym budowaniu biur prasowych, pozwalających na intensywne tworzenie na poziomie Izb nowoczesnego, adekwatnego do realiów społeczno-gospodarczych wizerunku adwokatów i Adwokatury.

 

 

za zgodność

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Galeria zdjęć z wydarzeniaWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!