krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

NRA w sprawie sędziego Tuleyi oraz RPO Adama Bodnara

W dniu 15 kwietnia 2021 roku Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę w sprawie zgłoszenia w trybie art. 90 § 1 kodeksu postępowania karnego udziału Naczelnej Rady Adwokackiej w postępowaniu sądowym przed Sądem Najwyższym w sprawie wniosku Prokuratury Krajowej o zezwolenie na przymusowe zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Pana Sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Igora Tuleyi. Naczelną Radę Adwokacką będzie w tym postępowaniu reprezentował adwokat Bartosz Tiutiunik 

Z uwagi na trzykrotne niestawiennictwo sędziego Igora Tuleyi na przesłuchanie w prokuraturze, Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wystąpił do Sądu Najwyższego o zgodę na jego przymusowe doprowadzenie. Izba Dyscyplinarna ma rozpatrzyć ten wniosek 21 kwietnia. W listopadzie 2020 roku na wniosek prokuratury Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego prawomocnie uchyliła immunitet sędziemu Tuleyi. Sąd Najwyższy zdecydował przy tym o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych i obniżeniu o 25 proc. jego uposażenia. Po tym orzeczeniu sędzia Igor Tuleya został odsunięty od orzekania. Powodem wniosku prokuratury ws. uchylenia immunitetu sędziego było podejrzenie ujawnienia informacji ze śledztwa oraz danych i zeznań świadka, które miały narazić bieg postępowania w sprawie obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 roku. UCHWAŁA – TREŚĆ

Prezydium NRA przyjęło również uchwałę, w której złożyło podziękowania i wyraziło najwyższe uznanie dla Pana Prof. Adama Bodnara za Jego postawę, pracę oraz zaangażowanie w ochronę praw i wolności obywatelskich w Polsce w okresie sprawowania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. UCHWAŁA – TREŚĆ

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!