krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uchwała ORA w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2021 r. ws. RPO

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Zważywszy na treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej zapadłego w dniu 15 kwietnia 2021 r., Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi zwraca uwagę na konkretyzującą się praktykę eliminowania z obrotu prawnego ważnych dla demokratycznego państwa prawa instytucji, poprzez dokonywanie interpretacji poszczególnych zapisów ustawowych jako niezgodnych z Konstytucją RP. Chcemy podkreślić, iż nie jest to pierwsze tego rodzaju działanie, którego dopuścił się Trybunał.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi pragnie podkreślić potrzebę aktywnej współpracy środowisk prawniczych, włączając w to organizacje pozarządowe zajmujące się monitorowaniem naruszeń praw człowieka i obywatela. Nie można pominąć także konieczności zwracania się i prowadzenia ciągłego dialogu ze środowiskiem rządowym w celu nakreślania skutków tych działań w aspekcie krajowym i międzynarodowym.

Jednocześnie, zważywszy na to, iż orzeczenie może doprowadzić de facto do wyeliminowania z życia publicznego pełniącego dotychczas obowiązki dr. hab. prof. SWPS – Adama Bodnara, Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi składa wyrazy głębokiego szacunku i uznania dla dotychczasowej pracy Pana Profesora. Takt, szacunek dla drugiego człowieka, ogromna wiedza, hart ducha, a przede wszystkim poszanowanie zasad praworządności, jakie przyświecały pracy Rzecznika w toku całej kadencji i w okresie późniejszym, są wzorem do naśladowania nie tylko dla adwokatów, ale dla wszystkich, którzy uważają prawa człowieka za prawa podstawowe istniejące w społeczeństwie.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!