krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Oświadczenie

OŚWIADCZENIE DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ŁODZI

Władze łódzkiej Adwokatury z troską i zaniepokojeniem przyjęły informację medialną o przedstawieniu zarzutów 22 adwokatom Izby Łódzkiej, w związku ze złożeniem przez nich nierzetelnych – według Prokuratury -zaświadczeń lekarskich, celem usprawiedliwienia nieobecności na rozprawach.

Wyrażamy nadzieję,  iż w/w wypadki zostaną wyjaśnione – a osoby, których dotyczy postępowanie zostaną oczyszczone z zarzutów jeszcze na etapie śledztwa.

Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Łodzi wystąpił już do Prokuratury o udzielenie stosownych informacji o prowadzonym postępowaniu. Niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną podjęte czynności dyscyplinarne przewidziane w Ustawie prawo o adwokaturze.

W imieniu

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Dziekan

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!