krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Owocna sobota klienta w Łódzkiej Izbie Adwokackiej

OWOCNA SOBOTA KLIENTA W ŁÓDZKIEJ IZBIE ADWOKACKIEJ

W minioną sobotę klienci adwokatów Izby Łódzkiej uzyskali nieodpłatną pomoc w 411 sprawach.

Biorąc pod uwagę średnią cenę porady prawnej , adwokaci udzielili wsparcia mieszkańcom Łodzi i miast leżących na terenie naszej Izby o wartości ponad 40.000 zł.

Ale wartość samej porady nie oddaje w pełni wartości otrzymanej przez Najbardziej potrzebujących klientów, pomocy.

Za wiedzą naszych koleżanek i kolegów idą konkretne rozwiązane problemy prawne mieszkańców naszego regionu.

Każdy kto skorzystał w sobotę z pomocy adwokata, już wie że warto budować swoje bezpieczeństwo prawne wspólnie z naszymi adwokatami.

Zdaniem naszych koleżanek i kolegów, już sama porada adwokata, pozwoliła uniknąć wielu problemów prawnych i kosztów związanych z ich usuwaniem.

Były też przypadki gdzie porada adwokata i ocena zagrożenia prawnego, wykazały na konieczność niesienia dalszej pomocy prawnej przez adwokata, już w trybie wsparcia sądowego i związanej z tym potrzeby wystąpienia o pomoc adwokata z urzędu.

Co było zatem owocem akcji pro bono?

Klienci uzyskali pomoc prawną w bardzo szerokim zakresie, co było możliwe dzięki zgłoszeniu się do akcji koleżanek i kolegów, o których działaniach napiszemy szerzej w części 2 w artykule „Adwokat akcji pro bono”, świadczących profesjonalną pomoc prawną z różnych dziedzin prawa.

Jak wynika z zestawienia dominowało prawo cywilne, czyli ta sfera regulacji prawnej z która mieszkańcy naszego regionu, spotykają się najczęściej , można by rzec codziennie i codziennie pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych jest im niezbędna.

Z takim właśnie sprawami warto szybko zajrzeć do swojego adwokata, aby wiedzieć więcej o zagrożeniach prawnych i możliwościach rozwiązania problemów, które stają przed niemal każdym z nas.

Ilość umów zawieranych przez konsumentów i przedsiębiorców w ciągu roku, a wiążących ich na długie lata, zawierających kary umowne , klauzule niedozwolone, ryzyka przerzucane na słabszy podmiot, znalazła swoje odzwierciedlenie w licznych pytaniach, podobnie jak kwestie dziedziczenia czy regulacji swoich spraw majątkowych na wypadek śmierci, nie zawsze pomysły z którymi zwracali się kliencie Łódzkich adwokatów były dla nich korzystne i odpowiadały ich oczekiwaniom dotyczącym skutków na przyszłość.

Prawnik Google wykazała swoją przydatność, bowiem pytani były zadawane z większym rozeznaniem tematyki prawnej, ale wykazał swoją niedoskonałość nie umiejąc zadawać pytań zwrotnych, które to dopiero oddawały intencje pytających i pozwalały na dobranie przez adwokata optymalnych rozwiązań.

Przyjrzyjmy się pokrótce problematyce najciekawszych spraw, w których adwokaci naszej izby udzielili wsparcia mieszkańcom regionu.

 1. odpowiedzialność cywilna spadkobierców zmarłego za przechowywanie pojazdu stanowiącego jego własność na parkingu policyjnym przez 15 lat;
 2. kwestie proceduralne dotyczące rozwodu obywatela Polskiego i USA;
 3. rehabilitant prowadzący własną działalność gospodarczą poszukuje ochrony prawnej, ponieważ NFZ narusza zasady wolnej konkurencji, premiując podmioty już obecne na rynku kosztem nowych;
 4. konsument, który zawarł umowę o organizację wypoczynku dochodzi od biura podróży zadośćuczynienia za zmarnowany urlop;
 5. urzędnik został pozwany o ochronę dóbr osobistych z powodu sformułowania, którego użył we wniosku o upomnienie kolegi;
 6. odmowa zwrotu grantu uzyskanego z tytułu Programu Erasmus w sytuacji nieukończenia praktyki zagranicznej z winy uczelni;
 7. możliwość samo-obwinienia się w polskim prawie karnym;
 8. zgłoszenie przez dziadków kwestii molestowania małoletniego wnuczka przez jego matkę i doprowadzenie do zainicjowania postępowania o pozbawienie władzy rodzicielskiej ze względu na postępowanie matki dziecka niezgodnie z ich życzeniem – kupno zestawu gier nieaprobowanych przez dziadków;
 9. prawa dłużnika, a art. 56 prawa bankowego dotyczącego dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza wkładu;
 10. program dobrowolnych odejść pracowniczych , odwołanie od decyzji zarządu a odprawa emerytalna;
 11. zajęcie wynagrodzenia za pracę, przedawnienie roszczenia, nakaz zapłaty wysłany na stary (nieaktualny) adres zamieszkania;
 12. przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty przewidującego odsetki znacznie przewyższające odsetki maksymalne;
 13. złośliwe odłączenie prądu dostarczonego do altany działkowej;
 14. zagadnienie odpowiedzialności za drzewo, które powaliło się na cudzą nieruchomość;
 15. kłopoty ze zrozumieniem przez pytającą zakazu naruszania posiadania i jego niezależności od dobrej i złej wiary (pytanie dotyczyło tego, czy i jak można usunąć z mieszkania osoby, którym najemca oddał mieszkanie do używania bez wiedzy i zgody wynajmującego);
 16. rodzice małoletniego zwrócili się o pomoc w sprawie o odszkodowanie/zadośćuczynienie z tytułu choroby dziecka – astma. Zdaniem rodziców chorobę powoduje zły stan mieszkania, które w ich ocenie jest spowodowane działaniem sąsiada – notoryczne zalewanie mieszkania wodą i odmowa wykonania niezbędnych remontów; interesującym aspektem sprawy było ustalenie związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem sąsiada a stanem zdrowia dziecka.
 17. sprawa dot. dochodzenia roszczeń wobec instytucji oświaty z tytułu niewypłaconego stypendium przyznanego w związku z orzeczoną niepełnosprawnością;
 18. badanie zasadności dochodzenia zapłaty podatku od nieruchomości nabytej na podstawie aktu notarialnego wobec, którego Sąd Apelacyjny w Łodzi stwierdził nieważność;

Wiele z tych spraw, w których pomocy udzielili adwokaci Izby Łódzkiej, nadaje się do wykorzystania w obrazowaniu problemów dotykających szerszej grupy mieszkańców naszego regionu.

Ważną informacją płynącą z zadanych pytań i przedstawionych problemów, jest to że osoby je zgłaszające oczekują udzielenia pomocy przez adwokata, a adwokaci są dobrze przygotowani do szybkiego, powiedziałbym ad hoc, wsparcia potrzebujących, zarówno w czasie trwania akcji pro bono jak i w czasie występowania problemów, z których rozwiązaniem czekać do akcji nie wolno.

Zestawiając niewielki koszt porady adwokata z korzyściami jakie przynosi jego działanie oparte na profesjonalnej wiedzy, widać że warto odwiedzać kancelarie adwokackie na bieżąco, by być świadomym swych praw i możliwości zgodnego z prawem rozwiązywania swoich problemów prawnych.

Do zobaczenia zatem w naszych kancelariach, w których każdego dnia blisko 900 adwokatów naszej Izby, świadczy dla Państwa profesjonalną pomoc prawną, wartą swojej ceny.

 

Artykuł powstał na podstawie podsumowania akcji pro bono przygotowanego przez Adw. Marię Janik

Adw. Bartosz PrusińskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!