krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Pokolenie, które przeszło z podniesionym czołem

POKOLENIE, KTÓRE PRZESZŁO Z PODNIESIONYM CZOŁEM

 

Pokolenie, które przeszło z podniesionym czołem

W piątek, 22 maja, w Willi Richtera przy ul. Wólczańskiej 199, odbyło się uroczyste wręczenie Medalu Wolności. To wyjątkowe odznaczenie przyznawane jest adwokatom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w walce o polską demokrację, aktywnie wspierając dążenia wolnościowe społeczeństwa. Do grona kawalerów Medali Wolności dołączyli adw. Zbigniew Maciejewski, adw. Stanisław Maurer, adw. Jerzy Szczepaniak oraz adw. Andrzej Wosiński.

Zebranych w nowej siedzibie łódzkiej adwokatury, neorenesansowej Willi Richtera, powitał adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Dziekan ORA w Łodzi, który podczas przemówienia podkreślił zaangażowanie odznaczonych adwokatów w niesienie pomocy prawnej ludziom prześladowanym, głównie działaczom opozycji antykomunistycznej i NSZZ Solidarność. Wskazał również na potrzebę podejmowania inicjatyw upamiętniających aktywność środowiska adwokackiego w obronę wolności obywatelskich: „naszym obowiązkiem, naszą spuścizną, elementem naszej tożsamości, jest zachowanie o tych czasach pamięci”.

W imieniu Kapituły Medalu Wolności oraz Naczelnej Rady Adwokackiej, odznaczenia wręczył adw. Andrzej Zwara, Prezes NRA, który w swoim przemówieniu określił wyróżnionych przedstawicieli łódzkiej palestry jako „ludzi, dzięki którym adwokatura zachowała szlachetny rys i duch pro obywatelski”.

W trakcie uroczystości, Prezes Zwara wręczył medale adw. Zbigniewowi Maciejewskiemu, adw. Stanisławowi Maurerowi i adw. Andrzejowi Wosińskiemu. Wyróżnienie w imieniu adw. Jerzego Szczepaniaka odebrał Dziekan ORA Łódź, adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Dotychczas, wśród członków łódzkiej adwokatury Medalem Wolności odznaczona została adw. Krystyna Skolecka – Kona. Uhonorowanie specjalnych zasług kolejnych łódzkich adwokatów stanowi dobitne potwierdzenie faktu, iż jak powiedział adw. Zbigniew Maciejewski, Łódzka Izba przeszła przez lata osiemdziesiąte z podniesionym czołem.

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!