krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Potrójny skutek

Pragnę podziękować łodzianom, którzy przyjęli zaproszenie Dziekana ORA w Łodzi i wzięli udział w cyklu seminariów, pod tytułem: „Łódzcy adwokaci dla swojego miasta”, przeprowadzonych 22 i 29 września oraz 6 października br.

Uprzejmie dziękuję Pani Prezydent, Hannie Zdanowskiej za udział w spotkaniach oraz za współpracę w organizacji seminariów.

Szczególne podziękowania kieruję do referentów, Pani Agnieszki Sińskiej-Głowackiej – dyrektora Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ, Pana Krzysztofa Borkowskiego – Wiceprezesa Business Centre Club, Pana dr. Roberta Sternika z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Pana Waldemara Olbryka – prezesa Skanska Property Poland, Pana Mariusza Gossa – dyrektora Biura Informacji i Komunikacji Społecznej UMŁ, Pana dra Marcina Piotrowskiego
z Uniwersytetu Łódzkiego, Pana Mirosława Kulisia – prezesa Westa-Druk, Pana Leszka Jażdżewskiego – Wydawcy Liberte, Pana Marka Janiaka – dyrektora Biura Architekta Miasta UMŁ, Pana Romana Wieszczka – wiceprezesa Izby Architektów, Pana Wojciecha Wycichowskiego –łódzkiego architekta oraz Pana Błażeja Modera – dyrektora Zarządu Nowego Centrum Łodzi, za czas  poświęcony na przygotowanie oraz zaprezentowanie wystąpień.

Bardzo dziękuję dziennikarzom za wsparcie w propagowaniu inicjatywy otwartej, nieskrępowanej debaty.

Wyrazy uznania i podziękowania składam pomysłodawcy projektu seminariów, współorganizatorowi i moderatorowi dyskusji mecenasowi Jerzemu Szczepaniakowi, którego kreatywność pozwoliła przeprowadzić – pod auspicjami Adwokatury Łódzkiej – debatę publiczną w dziedzinach istotnych dla łodzian.

Przeprowadzone spotkania miały potrójny skutek. Po pierwsze, mogliśmy zapoznać się bliżej z pracami i planami Zarządu Miasta. Po drugie, zgłoszono wiele bardzo interesujących inicjatyw wiążących się z rozwojem Łodzi. Dotyczyły one promowania wizerunku Łodzi, rozwijania kultury, kontaktów z mieszkańcami, czy ułatwiania życia przedsiębiorcom. Zaproponowano na przykład odtworzenie choćby jednej z wielu rzek, które były życiodajnym fundamentem rozwoju miasta w XIX wieku oraz zbudowanie centrum nauki i innowacyjności pod nazwą Future Nobel Center.

Po trzecie, przeprowadzone debaty stały się forum, na którym kompetentni i zaangażowani w sprawy miasta łodzianie mogli przekazywać swoje poglądy i pomysły władzom miasta.  

Łódzka Adwokatura, jako instytucja „wolnościowa” staje się dobrym mecenatem merytorycznej debaty publicznej, w której łodzianie będą mieli możliwość wypowiedzenia się w sprawach istotnych dla Łodzi. Pamiętajmy, że demokracja nie polega tylko na udziale w wyborach, ale na ciągłym dialogu pomiędzy wybranymi, a tymi którzy wybierają. Rozpoczęty we wrześniu cykl seminariów „Łódzcy adwokaci dla swojego miasta” będzie miał swoją kontynuację. Żywię nadzieję, że prowadzone w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi debaty staną się cennym forum wymiany myśli i poglądów na tematy ważne dla łodzian i zostaną przyjęte przez Państwa jako jedna z form dialogu społecznego prowadzonego w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Dziekan ORA w Łodzi

 

Podziękowania zostały zamieszczone także w wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 10.10.2014Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!