krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Konsekwencje przyjęcia spadku wprost

W skład spadku po osobie zmarłej wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa. Oznacza to, że dziedziczone są nie tylko składniki majątkowe (np. przedmioty wartościowe, nieruchomości), ale także długi, jakie pozostawi po sobie osoba zmarła. Może się więc okazać, że w sytuacji, gdy w skła spadku nie wchodziło nic innego, odziedziczone zostaną same długi.

Istnieją środki prawne chroniące spadkobiercę przed sytuacją, w której odziedziczy nie swoje długi. Spadek można:

  • przyjąć wprost, tzn. bez ograniczenia odpowiedzialności za długi – w całości przyjmujemy majątek, jak i długi po spadkodawcy;
  • przyjąć z tzw. dobrodziejstwem inwentarza – tzn. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe tylko do wartości spadku;
  • odrzucić – w takiej sytuacji w ogóle nie ma żadnych uprawnień do majątku spadkowego, ani obciążeń istniejącymi długami.

Często nie zdajemy sobie sprawy, że powyższe oświadczenie możemy złożyć tylko terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tzw. “tytule swojego powołania” – w zależności od indywidualnej sytuacji termin ten może być liczony od innego momentu, np. kiedy spadkobierca nie wiedział o śmierci spadkodawcy z uwagi na nieutrzymywanie kontaktu za jego życia i dowiedział się o niej w przypadkowy sposób. Termin ten jest ostatecznym i nie można go przywrócić.

Zaniechanie złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku we wskazanym powyżej terminie oznacza przyjęcie spadku wprost, a zatem ze wszystkimi długami, bez żadnych ograniczeń, odpowiedzialność obejmuje cały majątek spadkobiercy, a nie tylko majątek spadkowy.

Opracowanie: Piotr Kaszewiak, rzecznik prasowy ORA w Łodzi

Zagadnienie omawiane było w programie Pytanie na Śniadanie, TVP 2 –

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!