krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wpis na listę aplikantów adwokackich ORA w Łodzi

Szanowni Państwo,
przy składaniu wniosku o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk w załączniku) należy złożyć :

1. podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na apl. adw. lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu);

2. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem;

3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ( druk w załączniku);

Wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od dnia otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

W przypadku zmiany danych osobowych w stosunku do informacji na dyplomie konieczne jest złożenie odpowiedniego dokumentu – np. skróconego aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska

Wniosek o wpis na listę
Wniosek o wpis na listę
Wniosek o wyrobienie legitymacji
Wniosek o wyrobienie legitymacji
Oświadczenieo posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
Oświadczenieo posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Dokumenty należy złożyć:
a)  osobiście w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi  pn. – pt. w godz. 9.00.-16.00.
b) drogą pocztową

Termin złożenia dokumentów upływa w dniu 22 października 2014r.

Wszelkich niezbędnych informacji udziela

Kierownik
mgr Monika Pelc

 Referatu Aplikantów Adwokackich
 Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi
 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 63
 tel. kom. 519-155-688 tel. 42 632-78-12, fax. 42 -632-89-81Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!