krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Łódzcy adwokaci dla swojego miasta

Łódzka Adwokatura rozpoczyna cykl seminariów: „Łódzcy adwokaci dla swojego miasta. Demokracja = Dialog.” Seminaria te mają stanowić forum wymiany myśli i poglądów na tematy ważne dla łodzian. Spotkania odbywać się będą w siedzibie ORA w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 63, w trzy kolejne poniedziałki, tj. 22 września, 29 września oraz 6 października. Wstęp wolny.

Koncepcję i założenia projektu przedstawili na zorganizowanej w środę konferencji prasowej Dziekan ORA w Łodzi – adw. Jarosław Zdzisław Szymański oraz autor projektu – adw. Jerzy Szczepaniak

Adwokaci, jako niezależna grupa, niezwiązana z żadną formacją polityczną chcą dać łodzianom możliwość wypowiedzenia się w istotnych z punktu widzenia rozwoju miasta sprawach. Zaplanowane tematy spotkań to: przedsiębiorczość w Łodzi, komunikacja społeczna – komunikacja władzy z mieszkańcami oraz koncepcja rozwoju Łodzi. Jeżeli przedsięwzięcie będzie miało pozytywny skutek inicjatywa zostanie rozszerzona o kolejne tematy, związane np. z edukacją lub służbą zdrowia.

Misją Adwokatury jest ochrona praw i wolności obywatelskich. Prawem obywatela jest zadawanie pytań rządzącym i oczekiwanie odpowiedzi. My, jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego tę funkcję realizujemy. Adwokatura stwarza forum dla społecznego dialogu, co stanowi podstawę demokracji. Dojrzała demokracja nie polega jedynie na wrzuceniu przez obywatela raz na kilka lat karty wyborczej do urny, ale na kontroli władzy oraz realnym wpływie na podejmowane przez nią decyzje, poprzez dialog społeczny – powiedział podczas konferencji adw. Jarosław Zdzisław Szymański.  

Podczas seminariów, jako pierwsi, swoje referaty dotyczące aktualnych zamierzeń władz miasta wygłoszą dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Łodzi, odpowiedzialni odpowiednio za: przedsiębiorczość, komunikację społeczną oraz rozwój architektoniczny miasta. Po nich wystąpią zaproszeni goście – eksperci w danej dziedzinie. Na zakończenie każdego ze spotkań planowana jest dyskusja, w której każdy z uczestników seminarium będzie mógł zabrać głos.

PROGRAM
PROGRAM

Wszystkie wystąpienia i dyskusje będą nagrywane, zostanie z nich sporządzone sprawozdanie, które będzie przesłane do Rady Miasta, Władz Miasta oraz przekazane prasie. Chcemy, aby zaprezentowane podczas seminariów pomysły zostały przekazane łodzianom[…] oraz dotarły do radnych – podkreślił adw. Szczepaniak.

Tą konkretną akcją, rozpoczęcia społecznego dialogu, adwokatura wpisuje się w projekt Łódź Kreuje. W czerwcu przystąpiliśmy do tej akcji poprzez rozpoczęcie kierowanych do młodzieży szkolnej przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest podniesienie wiedzy oraz świadomości kultury prawnej społeczeństwa. Jest to kolejny krok w ramach szeroko pojętej aktywności publicznej Adwokatury Łódzkiej – powiedział na zakończenie adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Zapraszamy wszystkich łodzian zainteresowanych rozwojem naszego miasta, wstęp wolny.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!